• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Informasjon

Søknadsfrist

For at søknaden skal bli behandlet og at det blir sendt ut riktig faktura for august, ber vi om at søknaden sendes senest 30.juni. Søknader som er sendt før 1. august vil gjelde fra 1. august, og ut barnehage/skole-året. Dette gjelder også for søknader som blir sendt 1. august. Det er derfor først for søknader sendt 2. august og senere, at vedtaket ikke vil få virkning før første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det er mulig å søke gjennom hele året, men vedtak om redusert betaling vil altså ikke ha tilbakevirkende kraft. Behandlingstid er opptil tre uker.

  

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ordningen gjelder for barn i både kommunale og private barnehager. Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris. Fra 1. januar 2023 gjelder dette for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr. 550.000. Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.


Gratis kjernetid for 2-,  3-,4-, og 5-åringer 

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdning med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2022/2023 gjelder dette for husholdninger som har lavere brutto årsinntekt enn kr. 598.825. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart.


Redusert foreldrebetaling  SFO

Det er redusert foreldrebetaling i SFO for 1. til 4. trinn for husholdninger med lav inntekt. I tillegg er det gratis SFO for elever på 5.- 7. trinn med særskilte behov. Ordningene er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen. Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris. Fra 1. januar 2023 gjelder dette for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr 489 500. Redusert foreldrebetaling omfatter ikke eventuelle kostpenger.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader