• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om permisjon fra pliktig opplæring

Informasjon

Retten til permisjon er omtalt i Opplæringsloven § 2-11. Den lyder slik: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker". I merknadene til lovteksten heter det: "Ein permisjon som er gitt, avkortar retten for eleven til grunnskoleopplæring tilsvarande."

Dette innebærer at de foresatte har ansvar for nødvendig undervisning i permisjonstiden. Permisjonen skal ikke føre til at eleven blir hengende etter. Eleven skal kunne følge den allmenne undervisningen når den kommer tilbake til skolen. Skolen kan ikke bidra med ekstra hjelp og støtte til dette. Foresatte skal informere om hvilke opplæringstiltak de vil sette inn i permisjonstiden.

Søknader om permisjon behandles individuelt. Skolen har generelt en streng holdning til permisjon fra pliktig opplæring og anbefaler av hensyn til elevens læringsprosess ikke å søke permisjon. Likevel ser skolen at dette kan være nødvendig i enkelte tilfeller.

En gjør oppmerksom på at skolen ikke har hjemmel til å innvilge permisjoner utover to uker. Søknader av lengre varighet vil dermed bli avslått.

Søknaden må normalt leveres senest 10 virkedager før permisjonen er tenkt startet.

Informasjon

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader